Základní umělecká škola Hořice

  • hlavicka_01.png
  • hlavicka_02.png
  • hlavicka_03.png

Počet přístupů

Dnes156
Týden1831
Měsíc1831
Celkem120769

Právě on-line

4 návštěvníků

Půl roku práce literárně dramatického oboru

Zázračná čajová konvička
Půvabná japonská pohádka o třech obrazech zdramatizovaná Libuší Tittelbachovou. 
Pohádka byla nastudovaná během pracovního pobytu v Itálii a věnovaná Festivalu krásných umění v Hořicích. Vzhledem k organizačním změnám se však premiéra pohádky odehrála až v rámci Slavností hořických trubiček 19. září 2015.
FOTO ZDE:

Projekt "Ruka"
Na tomto projektu pracovali studenti několik vyučovacích hodin. Vznikl jako dramaticko výtvarná aktivita, která byla součástí výuky v literárně dramatickém oboru. Jeho cílem bylo uvědomit si, jak důležité jsou ruce ve spojení s řečí těla v mezilidské komunikaci. Zkoumali jsme je ze všech možných úhlů pohledu - hmat, pohyb, rytmus, řeč rukou, naše ruce a řeč těla. Závěrečnou část projektu jsme věnovali body artu a komunikaci ruky pomocí barevného vyjádření.
FOTO ZDE:

Jmenuji se Martina
Příběh mladé dívky Martiny, která svými věčnými dietami onemocní bulimií.
Její příběh je součástí trilogie Holky na vodítku, ve které autorka Ivona Březinová nahlíží pomocí svých hlavních hrdinek do tří velmi nebezpečných problémů dnešních mladých lidí - drogy  (kniha Jmenuji se Alice), bulimie (příběh z knihy Jmenuji se Martina), gamblerství (závěrečný příběh Jmenuji se Ester).
Po přečtení celé trilogie si studenti zvolili příběh Martiny. K zdramatizování jejího příběhu nás vedlo její téma
hubnutí - diety. Jaké mohou mít důsledky o tom se moc neví, narozdíl třeba od drogových závislostí.
Vlastní dramatizace příběhu vznikala v průběhu minulého školního roku o prázdninách a pokračovala i v prvním pololetí tohoto školního roku.
Příprava dramatizace a představení probíhala v těsné spolupráci s naší školou a s Městskou knihovnou v Hořicích. 
Premiéra představení proběhla v radničním sále 23. listopadu 2015 za účasti autorky trilogie Ivony Březinové.
Studenti představili dramatizaci formou školního představení žákům druhého stupně základních škol v Hořicích a Hradci Králové.

Dne 6. října 2015 jsme se v prostorách dětské knihovny setkali s autorkou této trilogie Ivonou Březinovou.
FOTO Z PREMIÉRY ZDE:  FOTO Z HRADCE ZDE:  FOTO Z BESEDY ZDE:

Vzpomínka na Vánoce v bělohradské knihovně

Těsně před Vánoci se konala v bělohradské knihovně vánoční výtvarná dílna na které se sešlo asi sedmnáct dětí. Knihovna je plná knih a mě zajímalo, v jaké se píše o Ježíškovi. Po dlouhé pomlce na to děti přišly. A paní  knihovnice pohotově přinesla několik biblí, abychom se o tom přesvědčili.
Hlavním tématem
 však byli andělé a jak byli v historii zobrazováni. A tak děti hledaly v knihách anděly, a to se jim moc líbilo. Inspirace bylo spousta, a tak si každý vytvořil svého  anděla. FOTO ZDE:

Kostelík na Byšičkách cílem naší tvorby

V sedmé třídě děti probírají v dějepise středověk a toto téma se stalo závazné i pro bělohradskou výtvarku pátých ročníků. Nejprve jsme hledali nějaké památky ze středověku v našem okolí. Cesta nás dovedla k byšičskému kostelíku. S radostí jsme zkoumali kostelík zvenku i zevnitř. Záhy vznikly i trojrozměrné kostely inspirované tímto kostelíkem, které se skládaly z věže, lodi a apsidy.
Zajímavé bylo i odlévání kousků země kolem Byšiček, po které chodili naši předci. Hledali jsme tak klíče od dřívější doby. FOTO ZDE:

Rok 2015 a ohlédnutí za třídou příčných fléten

Dovolte mi krátké ohlédnutí za uplynulým kalendářním rokem. Byl zahájen soutěží, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Žákyně a žáci s úspěchem reprezentovali základní umělecké školy jak z Hořic, tak i z Nové Paky, ve kterých jsem vyučoval, a patří jim za to velké poděkování. Jak čas běžel, přiblížil se závěr školního roku a s tím nelehké rozhodnutí. Odchod po 12 letech výučování ze Základní umělecké školy v Nové Pace. Nebyl jsem to jen já osobně, ale i žákyně a žáci z flétnové třídy. Zázemí jsme získali na základní škole v Lázních Bělohrad, ve které má pobočku ZUŠ Hořice. Velké poděkování proto patří paní ředitelce Vaškovové za vytvoření nejen materiálních, ale i pracovních podmínek pro výuku. V září začal nový školní rok a s ním i synchronizace výuky s dojížděním žákyň a žáků z Nové Paky. I tento problém se podařilo vyřešit. Za to děkuji především rodičům, kteří byli a jsou stále ochotni osobně vozit své děti do výuky i na úkor svého času a pohodlí. Nesmírně si toho vážím a je to pro mě jako učitele zavazující a povzbuzující. Věřím, že i žákyně a žáci jsou spokojeni a hudba jim číní potěšení. Nakonec se o tom můžete přesvědčit na video-setřihu z vystoupení ze soutěží i z veřejných koncertů. Co říci závěrem? Jedině to, aby další rok byl oboustranně inspirativní jak po stránce padagogické, tak i umělecké a hudba nám činila i přes veškerá úskalí radost.

Jaromír Soukup - učitel hry na flétnu.

 

Koncertík

Ve čtvrteční podvečer dne 14.ledna se uskutečnil malý koncertík žáků ze třídy paní učitelky I.Václavů. Přítomní rodiče svým potleskem odměnili pěkné výkony dětí, došlo i na gratulaci, protože jsme mezi sebou měli oslavence. Tak hezký nový rok 2016 s hudbou!

foto zde


Copyright © 2014 ZUŠ Hořice. Všechna práva vyhrazena.