Přeskočit na obsah...

“SPOJENÉ HLAVY” ZUŠ HOŘICE

📅 Zveřejněno: 28. 07. 2021 - 11:41
✒️ Napsal/a: Miloš Šolc

Po vzoru našich letošních absolventů jsme vytvořili BANKOVKY UČITELŮ a ZAMĚSTNANCŮ ZUŠ s kolektivními (či individuálními) fotoportréty. 

V obdobném duchu se ponese i aktuálně připravovaná Ročenka 2020-2021, která by se na tomto webu měla objevit na přelomu srpna a září. 

Přejeme Vám hezké léto! Kolektiv ZUŠ Hořice

"VEŘEJNÁ SBÍRKA" ABSOLVENTŮ 2021

📅 Zveřejněno: 15. 07. 2021 - 15:50
✒️ Napsal/a: Miloš Šolc

V tomto školním roce jsme se všem, kteří do nás investovali svůj čas a energii, konečně začali vyplácet. :-)

Koncert malých géniů

📅 Zveřejněno: 14. 07. 2021 - 21:20
✒️ Napsal/a: Blanka Bihelerová

Pod tímto názvem se 12. července uskutečnil zajímavý koncert v rámci již 17. ročníku Hudebního festivalu ve Znojmě, na kterém ZUŠ Hořice reprezentovala Eliška Horáková. Komise vybrala 7 malých virtuosů z Česka i zahraničí, kteří ještě nedovršili 12 let. Každý z hráčů měl připravený desetiminutový program. Eliška zahrála tři skladby různých stylových období na příčnou flétnu, a za to byla odměněna vytrvalým potleskem. Všichni interpreti hráli tak dokonale, že kdybyste zavřeli oči a nevěděli, že hraje dítě, zajisté byste typovali nějakého slavného virtuosa. Počasí koncertu přálo a věhlasný houslista pan Pavel Šporcl zaštiťoval svojí osobností celou akci.
Je velmi potěšující, že Eliška dokázala podat tak skvělý hráčský výkon, a to i přesto, že se téměř rok učila hře na příčnou flétnu distančně. Velká poklona patří také panu učiteli Jaromíru Soukupovi, který Elišku odborně vede a samozřejmě Eliščiným rodičům, kteří ji podporují.

Vítání občánků v muzeu

📅 Zveřejněno: 28. 06. 2021 - 14:34
✒️ Napsal/a: Pavla Chrzová

Dne 25.6.2021 proběhlo v Městském muzeu Hořice vítání občánků. Naše základní umělecká škola si připravila pro miminka a maminky krátké vystoupení. Dana Špicarová zahrála na altovou flétnu skladby z pohádky Zlatovláska a  Tereza Poláková na tenorovou flétnu  skladby O šípkových růžích a Ukolébavku od J. Brahmse.  Kytarový doprovod svých žákyň hrál učitel Lubomír Vích. Všechna malá miminka byla hodná a rodiče spokojení se slavností atmosférou. Zástupci města Hořice si vyžádali další spolupráci.  L. Vích

Absolventský koncert 15. 6. 2021

📅 Zveřejněno: 28. 06. 2021 - 12:01
✒️ Napsal/a: Pavla Chrzová

Absolventský koncert je považován za vyvrcholení práce celé ZUŠky za celý školní rok. A samozřejmě, především završení studia absolventů prvního či druhého stupně. Na koncertě se představí vždy ti nejlepší, kteří „unesou“ vystoupit na velkém pódiu, kteří mají pečlivě nastudovanou náročnou skladbu a chtějí předvést, co se za uplynulé období naučili. Učitelé v zákulisí slzí, když si představí svého svěřence, jak ještě před pár lety neovládal ze hry téměř nic, a nyní suverénně hraje před plným hledištěm (letos samozřejmě jen z poloviny plným) například Dvořákovu Humoresku. Vidí toho malého kluka či malou holku, jak sotva nese na zádech velkou kytaru. Vzpomene si i na chvíle, kdy to „nějak“ něšlo dál, žáčkovi se nechtělo cvičit a občas bylo potřeba mu domluvit nebo podpořit v rozhodnutí s hraním pokračovat.

Letošní absolventi i jejich učitelé to neměli vůbec jednoduché. Od poloviny října museli přejít na distanční výuku, krátce se viděli před Vánoci a hned po nich opět hup před monitor. I když se všichni snažili a vymýšleli různé metody distanční výuky, poslechy, nahrávky atd., vzájemná okamžitá interakce je základem výuky hry na hudební nástroj a osobní přístup žádná technika nenahradí. Nemluvě už ani o tom, že velkému vystoupení musí předcházet řada menších, kdy se repertoár takzvaně ohrává a usazuje a kdy se žák učí poradit si s trémou. Také se zákonitě projeví problematická místa, se kterými se musí dál pracovat, aby výkon na velkém koncertu byl co nejlepší. Tak tohle všechno letos být nemohlo a jsme nakonec rádi, že jsme mohli uskutečnit samotný absolventský koncert.

Všichni jsme cítili slavnostní atmosféru a výjimečnost chvíle, po tak dlouhé době opět živý koncert!!! I když byl počet návštěvníků omezen, sál byl příjemně z poloviny zaplněn a absolventi byli za svá velice pěkná vystoupení oceněni živým potleskem. Všichni doufáme, že už mezi sebou nebudeme nuceni udržovat distanc a v novém školním roce nás čekají jen samé krásné zážitky.